Skip to content

Ostrovul Haralambie

Category Parc

LOCAȚIE

Dorobanțu

917065 Călăraşi

 

DESCRIERE

Ostrovul Haralambie reprezintă o mică insulă situată pe Dunare. Acesta fost declarat rezervație naturală și ocupă o suprafață de 44,9 ha.

Rezervația este încadrată în regiunea biogeografica "stepă", în ecoregiunea Lunca inundabilă a Dunării. Conține habitate de apă dulce, cu specii de vegetație și faună protejate.

Pădurea, cu copaci de esentță moale, se află într-un proces de regenerare pe mai mult de 50% din suprafața ostrovului. În partea de amonte a ostrovului se găsesc exemplare bătrane de ulm.

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Muntenia, obiectiv pe care nu ar trebui să-l ratați dacă vă aflați în apropiere.[1] Rezervatul este o altă insulă frumoasă  din natură bogată în Dunăre.

Flora ostrovului este dominată de specii de salcie din care amintim salcia albă (Salix alba), des intalnită, cunoscută pentru rezistența la inundații. Astfel, pe ostroave, în funcție de altitudine și de nivelul inundației, putem întălni, pe lângă salcia albă și plopul negru sau „pluta” (Populus nigra), plopul alb (Populus alba), ulmul de luncă (Ulmus laevis) sau frasinul de luncă (Fraxinus angustifolia), iar în zonele mai înalte stejarul pedunculat (Quercus robur) și stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora). Fauna ostroavelor este variată, ele pot găzdui peste 1.100 de specii de animale, dintre care 770 sunt nevertabrate ( de exemplu, 35 de specii de melci). Specialistii au identificat 311 specii, din care 57 de specii de nevertebrate acvatice, 14 de bivalve (scoici), 110 de coleoptere (gândaci), 5 de amfibieni (broaște și tritoni dobrogeni), 2 de reptile (șerpi), 97 de păsări si 26 de mamifere.[2]

 

ISTORIE

Comuna se află în partea central-sudică a județului, pe malul stâng al Mostiștei, în zona unde aceasta se varsă în Dunăre, la granița cu regiunea Silistra, Bulgaria. Este traversată de șoseaua națională DN31, care leagă Călărașiul de Oltenița. La Dorobanțu, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ304, care duce spre nord la Ulmu, Lupșanu (unde se intersectează cu DN3) și Dor Mărunt (unde se termină în DN3A). Deci, Dorobanțu începe cu Strada Primăverii, (apare pe harta Google).

Comuna Dorobanțu este formată din satele Boșneagu, Dorobanțu și Vărăști.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna se numea Vărăști, făcea parte din plasa Borcea a județului Ialomița și era formată doar din satul de reședință, cu 1326 de locuitori, o biserică și o școală primară mixtă. Anuarul Socec din anul 1925 consemnează comuna în plasa Ciocănești a aceluiași județ, cu satele Dorobanțu și Vărăști, având o populație de 2691 de locuitori.

În anul 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Călărași din regiunea Ialomița și apoi (după anul 1952) din regiunea București și în timp și-a schimbat numele în Dorobanțu, de la noua reședință. În anul 1968, ea a revenit la județul Ialomița (reînființat) și i s-a alipit și satul Boșneagu (fost la comuna Ulmu). În anul 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Trei obiective din comuna Dorobanțu sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Călărași. Situl arheologic de la Vărăști, aflat pe grindul Grădiștea Ulmilor, la sud-est de sat, în mijlocul fostului lac Boian, cuprinde o așezăre cu necropolă din neolitic (cultura Boian), eneolitic (cultura Gumelnița) și Epoca Fierului. Un alt obiectiv este clasificat ca monument de arhitectură — biserica cu hramurile „Sfântul Nicolae” și „Adormirea Maicii Domnului” ridicată în 1854 în satul Boșneagu.[3]

Ostrovul Haralambie reprezintă o mică insulă situată pe Dunare. Rezervatul este o altă insulă frumoasă  din natură bogată în Dunăre.

 

CLASIFICAREA SITULUI

Rezervație naturală


 

[1] Rezervatia naturala Ostrovul Haralambie

http://www.infopensiuni.ro/cazare-dichiseni/obiective-turistice-dichiseni/rezervatia-naturala-ostrovul-haralambie_4001

[2] Cele 10 ostroave de pe Dunare, oaze ale naturii

http://www.ecomagazin.ro/cele-10-ostroave-de-pe-dunare-oaze-ale-naturii/

[3] Comuna Dorobanțu, Călărași

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Doroban%C8%9Bu,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i