Премини към съдържанието

Остров Хараламбие

Категория Паркове

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Доробанту

917065 Кълъраш

 

ОПИСАНИЕ

Остров Хараламбие е малък остров на река Дунав. Той е обявен за  защитен природен резерват и заема площ от 44,9 хектара.

Резерватът се намира в степно-биогеографски район – заливната равнина на река Дунав. Разполага със сладководни растителни и животински видове, които са защитени.

Меката дървесина е в процес на регенериране на повече от 50% от повърхността на острова. Частта отгоре на острова е покрита с елмова растителност.

Природният резерват остров Хараламбие е една от най-важните туристически атракции в Мунтения, място, което не трябва да пропуснете, ако сте в околността. Там можете да се наслаждавате на приятна атмосфера и да се разходите сред природата.[1]

Флората и растителността на острова доминират до голяма степен от видовете върби, като пример за това е бялата върба (Salix alba), известна със своята устойчивост на наводнения. В зависимост от надморската височина и нивото на реката може да се видят и черна топола, бяла топола, европейски бял бряст или широколистен ясен. В по-високите части може да видите обикновения дъб и сивия дъб. Фауната на острова е разнообразна, намират се повече от 1100 вида животни, от които 770 са безгръбначни (35 вида охлюви). Специалистите са идентифицирали 311 вида, включително 57 вида водни безгръбначни, 14 вида двучерупчести, 110 вида твърдокрили (бръмбари), 5 вида земноводни (жаби и тритони), 2 влечуги (змии), 97 птици и 26 бозайници.[2]

 

ИСТОРИЯ

Община Доробанту се намира в централно-южната част на окръга, на левия бряг на Мостищеa, в района, където се влива в река Дунав, на границата със Силистренска област в България. Пресича се от националния път DN31, който свързва Кълъраш с Олтеница. Според географските карти община Доробанту започва от улица Примавери. Друга забележителност в общината е езерото.

Доробанту (преди това Варащи) е община в окръг Кълъраш, Мунтения, Румъния, състояща се от селата Бошнеагу, Доробанти и Варащи.

В края на XIX век общината е наречена Вараши и е част от местността Борсеа на окръг Яломита, образувана само от село с 1326 жители, църква и смесено начално училище. Годишникът на Сочек от 1925 г. записва общината в мрежата на Циоканещи от същия окръг, със селата Доробанту и Врастещи, с население от 2691 жители.

През 1950 г. общината преминава в администрацията на област Кълъраш в района на Яломита и след това (след 1952 г.) в региона на Букурещ и своевременно променя името си на Доробанту. През 1968 г. е отново в окръг Яломита и се присъединява към село Бошнеагу (по-рано в Улму). През 1981 г. регионалната административна реорганизация е довела до прехвърлянето на общината в окръг Кълъраш.

Три места в община Доробанту са включени в списъка на историческите паметници в окръг Кълъраш. Археологическият обект Варащи, разположен на брега на Градищеа, югоизточно от селото, в средата на бившето езеро Боян, неолитно селище на боянска общност и енеолитно селище Гумелница. Боянската цивилизация (известна още като Giuleşti-Mariţa) е населявала и двата бряга на река Дунав в районите на Мунтения и Северна България. Населението се е занимавало с отглеждане на растения, животновъдство и лов. Каменните оръдия, които са използвани, са били отчасти микролитни. Тези оръдия са били направени от полиран камък. Месинговите предмети са много редки. Сведенията показват, че хората са живели в къщи (не такива, които са изкопани в земята), построени от глина и дърво, с триъгълен покрив с огнище в ъгъла или в средата. Други два обекта са класифицирани като архитектурни паметници – църквата  „Свети Никола“ и църквата „Адомиреа Маичи Думинула“, основана през 1854 г. в село Бошену.[3]

ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Резерватът се намира в степно-биогеографски район – заливната равнина на река Дунав. Той е богат на сладководни растителни и животински видове, които са защитени. Природният резерват е една от най-важните туристически атракции в област Мунтения. Той е предназначен за хора от всякаква възраст, тъй като там може да се види разнообразие от растителни видове.

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Природен резерват


 

[1] Rezervatia naturala Ostrovul Haralambie

http://www.infopensiuni.ro/cazare-dichiseni/obiective-turistice-dichiseni/rezervatia-naturala-ostrovul-haralambie_4001

[2] Cele 10 ostroave de pe Dunare, oaze ale naturii

http://www.ecomagazin.ro/cele-10-ostroave-de-pe-dunare-oaze-ale-naturii/

[3] Comuna Dorobanțu, Călărași

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Doroban%C8%9Bu,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i