Skip to content

Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa

Category Muzeu

LOCAȚIE

Strada Argeșului 101

915400 Oltenița

 

DESCRIERE

Muzeul din Oltenița are în colecțiile sale unele dintre cele mai frumoase piese aparținând epocilor neolitice și a bronzului, precum și civilizației geto-dacice. Bine reprezentată este Civilizația Dudești, care a evoluat la începutul mileniului al V-lea î.H., fiind considerată cea mai veche civilizație neolitică atestată în partea de sud a Munteniei. Purtătorii acestei civilizații se ocupau cu creșterea vitelor, cultivarea pamântului, vânătoare, cules s.a. Ceramica acestei civilizații este decorată cu pliseuri fine și incizii, la care se adaugă un început de excizie. În preajma Olteniței, asezări ale acestei civilizații au fost descoperite în comunele Radovanu, Popești-Vasilați și Căscioarele.

Civilizația Boian a fost răspândită pe amândouă malurile Dunării, în toata Muntenia și în Bulgaria de Nord. Ocupațiile purtătorilor civilizației Boian erau cele obișnuite: cultivarea plantelor, creșterea animalelor și mai puțin vânătoarea. Uneltele de silex sunt în parte microlite. Din piatra șlefuită s-au făcut topoare și tesle. Obiectele de aramă sunt foarte rare. Locuințele erau îndeosebi de suprafață, din paiantă, cu acoperișul în doua ape, cu vatra într-un colț sau pe mijloc. Ceramica este decorata foarte variat: benzi liniare, impresiuni triunghiulare pe margini, excizie și incrustatțe cu alb. Plastica, rarisimă, e reprezentată de figurine antropomorfe sau zoomorfe. În jurul Olteniței au fost descoperite numeroase așezări aparținând acestei civilizații și chiar câteva necropole, dintre care unele au fost cercetate arheologic: Oltenița, Radovanu, Spanțov, Popești-Vasilați, Valea Argovei, Sultana și Căscioarele.[1]

 

Exponatele din muzeu sunt din următoarele perioade:

- Epoca neolitică, cu obiecte din civilizaţiile Dudeşti (începutul mileniului a V-lea î.H.- ceramică), Boian (figurine antropomorfe sau zoomorfe, vase ornamentate, sculptate şi încrustate cu praf alb, unelte de silex, harpoane, topoare) şi Gumelniţa (a doua jumătate a mileniului al - V-lea. î.Hr.– unelte de os, unelte din silex, piatră etc.);

- Epoca bronzului, reprezentată de civilizaţia Cernavodă I şi Cernavodă II, civilizaţia Glina şi Tei, civilizaţia Radovanu;

- Antichitate, cu obiecte culturale din civilizația geto-dacă (sec. al VI-lea. Chr.).

Printre exponatele de mare valoare ale Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa sunt tezaurele cu bijuterii de la Radovanu-Neguleasa care datează din sec. XVI-XVII sau de la Nuci, Colibaşi şi Chirnogi.

 

În muzeu mai poate fi admirată o colecţie numismatică valoroasă, din care cel mai important este tezaurul de monede histriene descoperit la Hotarele, care este o dovadă a relaţiilor dintre comunităţile geto-dacice şi cetăţile greceşti de pe malul Mării Negre.[2]

 

ISTORIE

Muzeul a fost înfiinţat în 1957, pe baza unei donaţii formate din 902 piese arheologice, făcută de Barbu Ionescu, de profesie contabil, care a fost şi primul director al muzeului, până în 1968. În 1968 a fost numit director Done Şerbănescu, care a reorganizat şi modernizat muzeul. Colecţiile muzeului au sporit considerabil, ajungând la 15.500 obiecte arheologice şi numismatice. Clădirea care adăpostește muzeul a fost construită în anul 1926, în stil neoclasic francez, cu scopul de a fi folosită ca loc pentru manifestări culturale. Pentru o perioadă scurtă de timp acolo şi-au avut sediul filiala Băncii Naţionale Olteniţa şi Sfatul Popular Raional.[3]

În anul 2001, instituţia şi-a schimbat denumirea în Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa. O parte din exponatele din cadrul muzeului au fost descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate la Gumelniţa, Hotarele, Neagoeşti, Izvorul, Căscioarele, Cătălui, Radovanu, Chiselez, Mitreni şi multe alte localităţi, care atestă prezenţa umană în partea de sud a Câmpiei Române.

 

SEMNIFICAȚIA SITULUI

Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa este un muzeu reprezentativ al culturii neolitice Gumelniţa.

 

INFORMAȚII PENTRU VIZITATORI

Program de vizitare: în fiecare zi, orele 9:00 - 17:00. Închis: luni

 

ALTE INFORMAȚII

În muzeu sunt expuse obiecte aparţinând culturii eneolitice Gumelniţa: unelte de piatră, ceramică, figurine, vase antropomorfe si zoomorfe, harpoane.

CLASIFICAREA SITULUI

Sit istoric și arheologic


 

[1] Muzeul Civilizatiei Gumelnita, in pericol, 2006

https://romanialibera.ro/cultura/arte/muzeul-civilizatiei-gumelnita--in-pericol--51919

[2] Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa

http://www.cesavezi.ro/obiective-turistice/2-institutii-de-cultura/978-muzeul-civilizatiei-gumelnita

[3] Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=202