Премини към съдържанието

Музей на цивилизацията Гумелница, Олтеница

Категория Музеи

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

101 улица Argeş

915400 Олтеница

ОПИСАНИЕ

Музеят Олтеница притежава някои от най-красивите находки, принадлежащи към неолита и бронзовата епоха, както и на гео-дакийската цивилизация. Пример за представените цивилизации е цивилизацията Дудести, която еволюира в началото на 5-то хилядолетие пр. Хр., считана за най-старата неолитна цивилизация, засвидетелствана, че се е намирала в Мястайската част на Мунтения. Носителите на тази цивилизация се занимавали с отглеждането на едър рогат добитък, обработване на земята, лов, жътва. Керамиката от тази епоха е украсена с фини плетки и разрези. Близо до Олтеница са открити селища на тази цивилизация в общините Радован, Попести-Василати и Касциоареле.

Боянската цивилизация (известна още като Giuleşti-Mariţa)е населявала и на двата бряга на река Дунав в районите на Мунтения и Северна България. Населението се е занимавало с отглеждане на растения, животновъдство и лов. Каменните оръдия, които са използвани, са били отчасти микролитни. Тези оръдия са били направени от полиран камък. Месинговите предмети са много редки. Сведенията сочат, че хората са живели в къщи (не такива, които са изкопани в земята), построени от глина и дърво, с триъгълен покрив с огнище в ъгъла или в средата. Керамиката е разнообразно декорирана в различни стилове: линейни ленти, триъгълни отпечатъци по ръбовете, изрязване и бяло мастило. Рядката пластика е представена от антропоморфни или зооморфни фигурки. Редица селища, принадлежащи към тази цивилизация и дори някои некрополи, са открити около Олтеница, някои от които са археологически проучени: Олтеница, Радовану, Спантов, Попести-Василати, Валеа Арговеи, Султана и Касциоареле.[1]

Изложените материали в музея са от следните периоди:

- Неолитната епоха, с предмети от цивилизациите Дудещи (началото на 5-то хилядолетие пр.н.е.), Боянската цивилизация (антропоморфни или зооморфни фигури, украшения, скулптурирани и инкрустирани с бял прах, мраморни инструменти, харпуни, оси) и Гумелница (втората половина на 5-то хилядолетие пр.н.е. – инструменти за кости, мраморни инструменти, камък и т.н.);

- Бронзовата епоха, представена от цивилизацията Църна вода I и Църна вода II, цивилизацията Глина и Тей, цивилизацията Радован;

- Античност, с културни обекти от цивилизацията Гето (6-и век).

Един от най-ценните експонати на Музея на цивилизацията Гумелница са бижутерските съкровища от Радовану-Негулеаса, датиращи от 6-7век. В музея може да се види и ценна нумизматична колекция, най-важната от които е съкровището на християнски монети, открити в граничните райони, което е доказателство за връзката между гео-дакийски общности и гръцките градове по Черноморието.[2]

ИСТОРИЯ

Музеят е основан през 1957 г. благодарение на дарение, съставено от 902 археологически произведения от счетоводител по професия Барбу Йонеску, който е и първият директор на музея. През 1968 г. е избран за изпълнителен директор. Той реорганизира и модернизира музея. Колекциите са се увеличили значително, достигайки 15 500 археологически и нумизматични обекти. Сградата е построена през 1926 г., във френски неокласически стил, с цел да бъде използвана като място за културни събития. За кратък период от време той е бил използван като клон на Националната банка на Олтеница и Областния народен съвет.

През 2001 г. институцията променя името си в Музей на цивилизацията Гумелница. Част от експонатите в музея са открити при археологическите разкопки в Гумелница, Хотареле, Неагоещи, Изворул, Касциоареле, Каталуи, Радувану, Чиседес, Митрени и много други населени места, които доказват човешкото присъствие в южната част на Румънската равнина.

ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Музеят на цивилизацията Гумелница представя неолитната култура в района на Олтеница

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Музеят работи всеки ден от 9.00 часа до 17.00 часа с изключение на понеделник, който е почивен ден.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В музея са изложени обекти, принадлежащи към енеолитната култура на Гумелница: камък, керамика, фигурки, антропоморфни и зооморфни съдове, харпуни.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Историко-археологически обект


 

[1] Muzeul Civilizatiei Gumelnita, in pericol, 2006

https://romanialibera.ro/cultura/arte/muzeul-civilizatiei-gumelnita--in-pericol--51919

[2] Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa

http://www.cesavezi.ro/obiective-turistice/2-institutii-de-cultura/978-muzeul-civilizatiei-gumelnita