Премини към съдържанието

Природен резерват Остров Соймул

Категория Паркове

ОПИСАНИЕ

Остров Соймул е защитена територия от природна флора и фауна и служи като резерват. Разположен е в окръг Кълъраш, в административната територия на община Дичисени.

Природната му площ е 20,10 хектара, разположена на река Дунав в югоизточната част на окръг Кълъраш и в южната част на с. Косьолгени (село, принадлежащо на община Дичисени). В непосредствена близост се намира езерото Бугеак (смесен природен резерват, намиращ се на административната територия на окръг Констанца), най-южната речна долина на територията на страната.

Природният резерват е обявен за защитена територия на 30 ноември 2004 г. (създаване на режим на защитено естествено местообитание за нови територии) и се състои от остров на река Дунав, в който се намират голямо разнообразие от флора и фауна, специфични за влажните зони.[1]

Природните резервати по поречието на река Дунав се отличават със специфична растителност. Речното корито на река Дунав е най-голямата заблатена територия в Европа. Тук е най-голямото количество тръстика в целия свят.В делтата на Дунав 1700 кв. км са обрасли с тръстика. Има и няколко вида водна лилия. Песъкливите места са покрити с трева „Стипа“. Интересното при растенията в тези територии е, че и в държави те си приличат. Значителен процент от световната популация от птици живее в териториите покрай реката. В делтата на Дунав плуват над 45 вида сладководна риба, от които Acipensednidae е застрашен вид. Известно е, че голям брой от популацията на европейския пор живее на островите по реката.

Горите по поречието са дом също на някои редки видове влечуги.

ИСТОРИЯ

В края на XIX в. община Дичисени е част от местността „Борча“ на окръг Яломита и се състои от селата Дичисени, Козлогенни и Сатонени, както и от домените Мандаче и Путиниу, с общо 1181 жители. Имало е три църкви (по едно във всяко село) и смесено училище с 65 ученици (от които девет са били момичета). Годишникът на Сочек от 1925 г. записва общината във Фестести от същия окръг с 2178 жители в селата Братии, Козлоген, Дичисени и Сатнени.

През 1950 г. общината отива в администрацията на област Фетести в района на Яломита, след това (след 1952 г.) в региона Констанца и след 1960 г. в Букурещкия регион. Село Братинци по време на комунистическия режим носи името Либертатеа („Свобода“). През 1968 г. общината се завръща в окръг Яломита (реставрирана), а селото е извадено от експлоатация от комунистическия режим през 1977 г. (въпреки че продължава да се включва в списъка на местинте населени места). През 1981 г. регионалната административна реорганизация довежда до прехвърлянето на общината към окръг Кълъраши.

„Градинище Кослогени“ – „Ла Клинци“ е археологически обект, разположен в община Дичисени. Обектът включва неолитно селище, укрепено селище, датиращо от 12 век преди новата ера и кремационен некропол от V-V в. Преди Христа.

Общината има още шест обекта, включени в списъка на историческите паметници в окръг Калараш като паметници от местен интерес. Единият от тях е археологически обект, разположен също в село Кослогени, в местността „Попина луй Илие“ и съдържа останките от селище от 13 - 11 в. пр.н.е. Два други обекта са класифицирани като архитектурни паметници – църквата  „Николае“ (19 век) в Кослогени и църквата със същото име (1805 г.) от Дичене. Последните три обекта, класифицирани като паметници или надгробни монументи, се намират в Кослогени: каменен кръст от 18 век, водещ към училището от националната магистрала; и два кръста – „Лековит кръст“ (19 век) от наследството на Кослогени и кръстът срещу Съдебната зала на Георг Константин Ноан (с датировка от 1867 г.).

Според преброяването, извършено през 2011 г., населението на община Дичисени възлиза на 1734 жители, което е в сравнение с предишното преброяване на населението през 2002 г., когато са преброени 1863 жители. Повечето от жителите са румънци - 96,37%. За 3.52% от населението етносът е неизвестен. Повечето от жителите са православни - 96.14%. За 3.52% от населението остава неясно какви са религиозните убеждения.[2]

ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Остров Соймул е защитена територия от природна флора и фауна и служи като резерват.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

На остров Соймул преобладава крайречна гора с мека върба.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Природен резерват


 

[1] Rezervatia naturala Ostrovul Soimul

http://www.99tour.ro/timp-liber/calarasi/obiectiv-natural/rezervatia-naturala-ostrovul-soimul-1565

[2] Comuna Dichiseni, Călărași

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dichiseni,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i