Skip to content

Biserica cu hramul Sf. Împăraţi Constantin si Elena

Category Templu

LOCAȚIE

Str. Eroilor, nr. 12, Calarasi, Romania

 

DESCRIERE

Din inventarul întocmit de Primăria oraşului Călăraşi aflăm că biserica este construită pe un teren situat în str. Bucureşti nr. 103A provenit din donaţie (nu se cunoaşte dacă Filip Lenş care a cumpărat terenul pentru biserică, l-a dăruit cu act de donaţie şi dacă da, când s-a întâmplat acest lucru), că suprafaţa clădită este de 454,10 mp şi cea neclădită de 2746 mp. Biserica construită din cărămidă şi învelită cu tablă a fost ridicată în anul 1860 şi are 3 încăperi. Într-un raport din anul 1940 se precizează că parohia a fost înfiinţată prin legea din 1894, iar biserica a avut încă de la început două hramuri: Sf. Împăraţi şi Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Biserica este construită din cărămidă arsă, pe temelie de cărămidă, ca toate clădirile din acea perioadă, şi învelită cu tablă. Este în formă de cruce, având două turle: una pe pronaos şi alta pe naos, ambele fiind din scândură şi acoperite cu tablă. Biserica are naos, pronaos şi altar, iar în faţă un pridvor deschis ce se sprijină pe patru stâlpi de formă cilindrică cu capiteluri. Dimensiunile sunt următoarele: lungime 30 m, lăţime 9 m, înălţimea până la streaşină 6 m, iar deschizătura absidelor pronaosului atinge lăţimea de 15 m. Alături de biserică se găseşte clopotniţa, construită în anul 1890, din cărămidă, învelită cu tablă, având patru încăperi şi prăvăliile, tot patru încăperi, construite în acelaşi an. În anul 1942-1943, pe baza devizului şi planului întocmite de arhitectul L.V. Scărlătescu, au fost efectuate lucrări de refacere în interior şi reparaţii interioare şi exterioare la clopotniţa bisericii şi anexele alăturate. Alte lucrări de reparaţii au fost efectuate în anul 1978, odată cu cele de la biserică

 

ISTORIE

În scurtă vreme, după ce oraşul Călăraşi devine capitala judeţului Ialomiţa, în primăvara anului 1833, numărul populaţiei aproape se dublează, iar perimetrul oraşului creşte. Ia fiinţă un nou cartier – Volna, în care se vor aşeza, de regulă, primii locuitori proprietari de pământ, care aveau un statut special faţă de restul locuitorilor, ce au continuat să plătească obligaţiile către proprietarul moşiei pe care era aşezat oraşul – Eforia Spitalelor Civile -, până în anul 1852, când oraşul va fi declarat liber.

Prima pictură a bisericii, a fost executată de pictorul Costache Dumitrescu din Buzău, în stilul şcolii lui Tătărescu, fiind terminată după cum indică textul pisaniei, la 1 octombrie 1860.

În anul 1944 au fost efectuate reparaţii la exterior şi interior, valoarea acestora, în care intră şi restaurarea picturii, fiind de 800.000lei iar în anul 1963 au fost efectuate lucrări de reparaţii la biserică şi clopotniţă, în limita devizului de 3.100 lei, cheltuieli suportate din fondurile proprii ale parohiei.

În anul 2005, graţie eforturilor PC Pr. Paroh Frumuşelu Mihai, biserica este retencuită şi înzestrată cu tâmplărie PVC şi geamuri termopan, precum şi încălzire centrală pe lemne.

În anul 2008, au fost efectuate lucrări de restaurare a bisericii, costurile în sumă de 120.000 lei, fiind suportate de Primăria comunei Grădiştea – 90.500 lei şi Consiliul Judeţean Călăraşi – 29.500 lei.

În urma lucrării de refacere a picturii, cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Justinian, la 18 octombrie 1970 a avut loc resfinţirea bisericii, din partea Arhiepiscopiei participând fostul protoiereu Leonida Mateescu - Consilier Administrativ.

În ziua de Duminică, 10 iunie 2012, împlinindu-se 100 de ani de la târnosirea bisericii, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a fost alături de credincioşii parohiei, săvârșind Sfânta Liturghie.

SEMNIFICAȚIA SITULUI

Monumente istorice din 2004.

INFORMAȚII PENTRU VIZITATORI

Parohia desfășoară următoarele activități: săptămânal se împart alimente enoriașilor nevoiași, se acordă ajutoare financiare enoriașilor nevoiași pentru medicamente. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială funcțională, deținând 160 de volume cărţi de ritual şi opere ale scriitorilor bisericeşti, precum şi 1482 numere ale unor reviste de specialitate.

ALTE INFORMAȚII

Biserica cu hramul Sf. Împăraţi din municipiul Călăraşi este înscrisă în lista monumentelor istorice din anul 2004.

https://audiotravelguide.ro/biserica-sfintii-constantin-si-elena-calarasi/

CLASIFICAREA SITULUI

Obiect religios