Премини към съдържанието

Археологически обект Мариуца

Категория Други

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Мариуца

917014 Кълъраш

 

ОПИСАНИЕ

Археологическият обект Мариуца е един от румънските обекти, където туристът може да открие вселената от последната половина на 5-то хилядолетие преди Христа, мост към отдалечена цивилизация със специфична култура.

Десет къщи, изградени успоредно една на друга, са открити на това място с широка площ в средата. Стените на къщите са изградени от система от инкрустирани камъни, между които има пръчки и тръстика. В допълнение към това както вътрешните, така и външните стени са покрити с глинена спойка, вложена в последователни слоеве. Подовете на тези жилища са направени от глина, нанесена на слоеве, добре подбрана (обикновено жълта глина) и добре натъпкана. Двустенният покрив е направен от тръстика, депонирана в дебели слоеве и свързана с растителни влакна върху мрежа от хоризонтални и успоредни греди. В жилищата в Мариуца са открити огнища. В някои от жилищата са направени няколко ремонта на стените им, които се виждат в добавените глинени слоеве, което показва специалната грижа за жилищното пространство и домашните дейности.

Най-важното занимание в малката община в Мариуца е животновъдството. Остеологичните анализи на останки от бозайници разкриват, че жителите на селото са отглеждали едър рогат добитък, като също се срещали свине и кучета. Открита е и малка работилница за изработване на инструменти за кости и рога. В тази работилница, освен обичайните неизползвани инструменти, са открити следи от употреба и на инструменти (полирани главно от активната страна) заедно с някои чукове, изработени от кост, които са били предназначени за домашни дейности.

Глинените или костните статуи разкриват съществуването на един или повече женски герои в различни хипостази, които могат да представляват синтетични форми на гумелниански (от територията на Гумелница) божества, свързани с евентуален култ към плодородието.[1]

ИСТОРИЯ

Мястото се намира на 5 километра от Олтеница по поречието на река Дунав. Гумелнишката цивилизация всъщност принадлежи към един важен културен комплекс, познат като „Гумелница-Коджадермен-Караново VI“, датиращ от 5-то хилядолетие преди Христа, и представлява първото голямо културно обединение между Южните Балкани (Дикили Таш, Ситагрой) и Карпатите. Вътре в този голям съюз човек може да идентифицира местни различия. Те често са трудни за разбиране и обяснение, но несъмнено са свързани с елементите, наследени от предишни култури, като некрополът от Варна (България) е най-красноречивият пример.

Културният съюз „Гумелница-Коджадермен-Караново“ е роден от местната еволюция на културите Боян, Марита и Караново. Това явление се e случило бързо и със сигурност може да се твърди, че това е уникална култура с регионални аспекти. Културното обединение е още по-очевидно във фаза А2 на културата Гумелница, по време на която керамичните предпети и пластиките са били почти идентични във формите си в цялата област.

Основните селища са руините (Караново, Хършова, Ордушани), чиято стратиграфия предоставя много информация за хронологичната еволюция на тази култура и за отношенията със съседните културни групи (Винча, Кучутени, Димини, Салкуца). Археологическият обект Мариуца е от голямо значение за познаването на тази култура, като се открива впечатляващо богатство от останки, което позволява да се подчертае силната социална организация, основана на строга йерархия.

Еволюцията на Гумелница-Коджадермен-Караново прогресира с пристигането на племената на черногорската култура на Дунав, която е считана от много изследователи за култура на първите протоевропейци.[2]

ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Археологическият обект Мариуца е енеолитно селище и некропол, свидетелство за културата на Гумелница. Той е от голямо значение за опознаването на културата на ранните обитатели на тези райони. Също така е от значение за по-нататъшни изследвания, сварзани с гумелнишките племена и цялостната история на окръг Кълъраш.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Обектът  се намира на открито и е със свободен режим на посещение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Гумелнишката цивилизация всъщност принадлежи към един важен културен комплекс, познат като „Гумелница-Коджадермен-Караново VI“, датиращ от 5-то хилядолетие преди Христа=

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Археологическо-исторически обект


 

[1] SITUL ARHEOLOGIC DE LA MĂRIUȚA

http://www.prinmuntenia.info/situl-arheologic-de-la-mariuta

[2] Cultura Gumelniţa

http://www2.culture.gouv.fr/culture/arcnat/harsova/ro/dobro3.htm