Премини към съдържанието

Гимназия „Карол I“

Категория Други

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Ул. Bucuresti 159, Кълъраш, Румъния

 

ОПИСАНИЕ

Гимназия „Карол I“ се намира в сградата на Първата гимназия в Кълъраш, тази за момчета. В учителската стая са изложени шест картини от построяването на сградата. Двете части на сградата, исторически паметник, никога не са били променяни и многократно е било искано да бъдат превърнати в музей или изложбена зала.

 

ИСТОРИЯ

Въпреки че е обявен за град през 1833 година, Калараш нямал средно училище (или гимназия) до 1884 година. През 1864 година общинският съвет определя в бюджета сумата от 20 000 леи за изграждането на гимназия, наречена „АЛ. И. Куза“. Тъй като определената сума е била твърде ниска и префектурата на окръга не осигурила необходимите средства, изграждането на гимназията било отложено.

Строежът на училището започва през 1881 година, а през 1882 година е въведено начално училище с класове 1-ви, 2-ри и 3-ти, а през 1884 година се трансформира в реална гимназия за момчета. На 19 февруари 1894 година преподавателите предлагат гимназията да бъде наречена „Щирбей-Вода“, в знак на признание към принц Барбу Щирбей, който през 1852 година еманципира град Кълъраш. На 1 септември 1919 година тя е трансформирана чрез кралски указ в реална гимназия за момчета „Щирбей-Вода“, първата гимназия в окръга. След като става гимназия, тук се провеждат много от важните културни дейности като: местна секция на „Културна лига“, първата обществена библиотека в града, хоровото общество „Бръмча“ и други културни кръжоци за ученици. За постигнатите постижения училището е отличено с дипломи и медали, подпечатани с кралския печат през годините 1909 и 1926 година През 1961 година гимназията се мести на ново място, а старата сграда става Училище № 1 с класове от 1-ви до 8-и, което от 14 ноември 2003 година функционира под името гимназия „Карол I“.

В старата сграда повече от 130 години са учили известни изследователи, писатели, поети и актьори като: университетските професори Панаит И. Панаит, Петре Диакону, писателите Стефан Динулеску, И.В. Стратеску, поетите Йон Калова, Георге Албоу и актьорът Константин Динулеску.

През 2004 година Първата гимназия в Кълъраш е призната от Националната комисия за исторически паметници и е включена в списъка на историческите паметници.

Понастоящем в сградата на Първата гимназия в Кълъраш функционира гимназията „Карол I“. От 2013 година насам тук действа единственият клас с преподаване на английски език. Учениците от гимназията са се доказали на окръжно ниво по представяне на различни олимпиади и състезания. Също така те са доказвали успеха си и чрез спечелените конкурси в областта на музиката, дизайна и актьорското майсторство. Училището непрекъснато се развива и реализира проекти на европейско ниво, които имат за цел да обменят опит с различни държави, между които Полша и Италия.

В учителската стая са изложени шест картини от построяването на сградата. Двете части на сградата, исторически паметник, никога не са били променяни и многократно е било искано да бъдат превърнати в музей или изложбена зала.

През 2016 година училището получава сертификат Cambridge University Cambodge Exam, като лицензирано училище за подготвителни курсове и организиране на изпити от Кембридж.

ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Гимназия „Карол I“ се намира в сградата на Първата гимназия в Кълъраш, тази за момчета. През 2004 година Първата гимназия в Кълъраш е призната от Националната комисия за исторически паметници и е включена в списъка на историческите паметници.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Контакти на Гимназия „Карол I“, Кълъраш, Румъния:

Улица Bucuresti, Nr 159

Телефон/факс: 00400242316473

Email: gimnaziulcarol@yahoo.com

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В старата сграда повече от 130 години са учили известни изследователи, писатели, поети и актьори като: университетските професори Панаит И. Панаит, Петре Диакону, писателите Стефан Динулеску, И.В. Стратеску, поетите Йон Калова, Георге Албоу и актьорът Константин Динулеску.

Кълъраш е административният център на окръга и носи същото име. Кълъраш е известен със своята хранително-вкусова промишленост, производството на меламинови съдове, стоманодобивната промишленост, хартиената промишленост и преработваема промишленост.

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Сграда - исторически паметник