Премини към съдържанието

Музей „Долен Дунав“, Кълъраш

Категория Музеи

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 

Улица Progresul № 4

Калъраш 910079

 

ОПИСАНИЕ

Музеят е обществена културна институция с областно и регионално значение. Неговата дейност е свързана със събиране, съхранение, изследване, възстановяване, комуникация и експозиция с цел познание, образование и отдих, материални и духовни свидетелства за съществуването и еволюцията на човешките общности, както и на околната среда.

Музеят „Долен Дунав“ е подчинен на Съвета на окръг Кълъраш. Дейността на музея се финансира със средства от бюджета на окръг Кълъраш, както и от собствените му приходи от тарифи за предлагани услуги, дарения и спонсорства.

Сградата на музея е архитектурен паметник от края на 19 век. Изложбите се състоят от археологически находки (керамика, антропоморфни и зооморфни фигури, инструменти, фрагменти от неоенеолитни сгради от археологически обект Султана - Мало Рошу, римска антропоморфна мазилка, римска колекция от опал, емайлирана керамика и византийски украшения), древни и средновековни монети, експонати, илюстриращи местната история, етнографски колекции и модерно, и съвременно румънско изкуство.

Сградата има най-съвременно оборудване, което осигурява сигурност съгласно действащото законодателство. Това прави възможно излагането на някои изключителни парчета от музейното съкровище (монети, златни и сребърни бижута и т.н.), наследство, което илюстрира еволюцията на дунавските общности от Праисторията до края на Античността.

ИСТОРИЯ

Музеят в град Кълъраш е основан през 1951 г. в национализирана 6-стайна сграда, разположена в близост до кметството, на улица „Св. Никола“, зад едноименната църква.

В резултат на бързия растеж на находките музеят започва да функционира през 1954 г. с археологически профил.[1]

Това развитие на находките се дължи на група ентусиазирани интелектуалци, включително Ница Ангелеску - първия директор на музея, Василе Кулика, Ятан Константин, Георге Флора, Флориан Чирулеску и др. Благодарение на тяхната работа са открити многобройни археологически резервати и исторически паметници, а увеличаването на обема принуждава властите по това време да променят помещенията на музея няколко пъти.

По нареждане на министъра на вътрешните работи от 7 септември 1956 г. сградата за музея е взета от кълърашката охрана и е прехвърлена в Народния съвет на Букурещ за Регионалния музей в Кълъраш с площ от 1683 м и сграда с 388 м. Офис сграда е построена като продължение между 1959 и 1960 година.

Със Закона за административнотериториалната организация от 1968 г. се възстановява окръг Яломита с център Слобозия. Между 1968-1981 г. музеят в Кълъраш е департамент на историко-археологически Окръжен музей в Яломита.

През 1981 г. секцията за археология е преобразувана в окръжен музей „Кълъраш“, а през 1990 г. е решено от Комисията на музеите и колекциите към Министерството на културата да носи името „Музей на Долен Дунав“.

Сред работещите в музея са редица личности от научния и музеен сектор като Нита Ангелеску, Апостол Атанасиу, Никула Коновичи, Крисан Мусетеану, Раду Лунгу, Тудор Папасима, Павел Сушар, Богдан Панту, Пол Дамян, Траян Попа, Валериу Каврук, Тити Русе и др.

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Музеят „Долен Дунав“ е обществена културна институция с областно и регионално значение.

 

ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИТЕ НА МУЗЕЯ

Такса за посещение – 4 леи

Намалена такса за групи – 2 леи

Такса за студенти – 1 лея

Такса за заснемане на филм – 50 леи на час

Такса за снимки – 10 леи на час

 

Наемни цени на залата:

Етнография 500 леи / месец

Археология 500 леи / месец

 

 

Забележки:

Ветераните от войната и лицата, които са бенефициенти на постановлението на Закон 118/1990, са освободени от такси.

Ученици и студенти, както и етнически румънски студенти и ученици от чужбина посещават музея безплатно.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Музеят се намира в центъра на града, срещу южното крило на сградата на правителството. Кълъраш е административният център на окръга и носи същото име. Кълъраш е известен със своята хранително-вкусова промишленост, производството на меламинови съдове, стоманодобивната промишленост, хартиената промишленост и преработваема промишленост.

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Исторически обект


 

[1]    Muzeul Dunarii de Jos, http://www.aboutro.com/obiectiv.php?id=1290890850689&l=ro